NATALIA GOLD

Historia

Firma jubilerska Natalia Gold – Józef Czerniejewski powstała w 1979 roku w Piasecznie. Założycielem firmy jest Józef Czerniejewski, który jak sam wielokrotnie podkreśla – przez przypadek zainteresował się jubilerstwem i artystycznym wymiarem tego zawodu. Początkowo kształcił się w Technikum Budowy Fortepianów i Pianin imienia Gustawa Fibigera w Kaliszu, które ukończył w roku 1970 z ogólną oceną bardzo dobrą. Zwyciężyła w nim jednak pasja do rękodzieła, która przekształciła się w zawód do dzisiaj kontynuowany – złotnik.  Umiejętności doskonalił u samego Mistrza – Pana Jerzego Grondalskiego we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu czeladniczego przeniósł się do Warszawy i po kolejnych trzech latach przystąpił do egzaminów mistrzowskich.

Zdjęcia historyczne: Egzamin maturalny w 1970 roku

Początkowo firma Natalia Gold była jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną w wynajętym lokalu o wymiarach 1,10 x 3,10 m w podwarszawskim Piasecznie. W roku 1980 zmieniono siedzibę – wynajęto po sąsiedzku lokal przy ulicy Kościuszki 17 (w nieistniejącym już budynku).
Z upływem lat firma rozwijała się, a Pan Józef poszerzał horyzonty i umiejętności, konsekwentnie dążąc do realizacji swojego nadrzędnego celu – otwarcia salonu swoich marzeń. W 2006 roku cel ten został osiągnięty. Otworzono salon przy ulicy Kościuszki 18 w Piasecznie.

Salon przy ulicy Kościuszki 18 w Piasecznie

W latach 90 Pan Józef Czerniejewski został członkiem Ogólnopolskiego Cechu Artystów Rzemieślników, a po zabraniu przez los zasłużonego Zygmunta Dzierli, został wybrany na Prezesa Ogólnopolskiego Cechu Artystów. Funkcję tę pełnił przez 4 kadencje. Dalsze funkcje społeczne spowodowały, że zrezygnował z prezesury pod koniec 4 kadencji.

Rok 1987 był dla Pana Józefa szczególny – Minister Kultury i Sztuki prof. Aleksander Krawczuk odznaczył go tytułem Mistrza Rzemiosła Artystycznego.

W 1992 r. otrzymał nominację na rzeczoznawcę Izby Rzemieślniczej w zakresie „Złotnictwa”.

Od roku 2002 pozostaje członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zakresie złotnictwa.

Od 2004 r. Pan Józef pełni 5 Kadencję jako Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług zrzeszonego w Konfederacji „Lewiatan”.

Wręczenie Złotego Krzyża Zasługi w 2004 roku na Zamku Królewskim w Warszawie

Józef Czerniejewski jako pedagog osiągnął niezwykłe sukcesy, pod jego kierunkiem wykształciło się wielu znakomitych złotników, którzy obecnie pracują w różnych regionach Polski, ale także w Nowym Jorku i Paryżu. Współpracują z dawnym mistrzem aż do chwili obecnej, co najlepiej świadczy o dobrych relacjach na płaszczyźnie  nauczyciel-uczeń, skoro tak gładko można je przekształcić w układ partnerski. Złota dewiza Pana Józefa brzmi: 

Aby osiągnąć z życiu prawdziwy sukces, potrzebujesz pięciu rzeczy:

– Wytrwałości –

– Determinacji –

– Poświęcenia –

– Silnej Woli –

– Odwagi –

 

Natalia Gold od zawsze oddawała hołd największym artystom. Dla uczczenia pamięci słynnej wokalistki Anny Jantar firma została nazwana imieniem jej córki Natalii – NATALIA GOLD. Piękno zawsze pozostanie pięknem, nawet jeśli uprawia się różne zawody. W taki sposób artysta może złożyć hołd innemu artyście.

Na przestrzeni lat firma wygrywała konkursy na płaszczyźnie artystycznej, gospodarczej i menadżerskiej, co dowodzi nie tylko talentów jej szefa, lecz także wysokiego poziomu pracy całego zespołu. 

Wiele wyrobów ma charakter okazjonalny, wiąże się z ważnymi w życiu wydarzeniami, takimi jak chrzest, komunia, ślub. Oczywiście nie zawsze. Właściciel szczególną słabość ma do biżuterii niepowtarzalnych, rzadkich, takich, które miały charakterystyczną genezę, wiązały się z wyraźną inspiracją – czy to osobą czy to detalem architektonicznym lub formą zaczerpniętą z natury. Wielką dumą dla Pana Józefa była możliwość zaprojektowania podarunków dla aż dwóch wielkich Papieży. Dla Jana Pawła II Pan Józef zaprojektował i wykonał przepiękną, srebrną szkatułkę z bursztynami, która została wręczona Papieżowi w dniu 13 grudnia 2003 roku z rąk piosenkarki i ówczesnej ambasadorki marki – Natalii Kukulskiej. Dla Benedykta XVI powstał kolejny, równie piękny przedmiot – patera z bursztynu, muszli oceanicznej i srebra, wręczona w roku 2006 z rąk samego Józefa Czerniejewskiego.

Srebrna szkatułka z bursztynami, wręczona Janowi Pawłowi II w 2003 roku

Wręczenie Papieżowi Benedyktowi XVI prezentu - patery z bursztynu, muszki oceanicznej i srebra w 2006 roku

Działania firmy wykraczają poza perspektywę lokalną. W roku 2004 Natalia Gold była jedynym sponsorem wystawy „Myśląc Europa. Europejskie pielgrzymowanie Jana Pawła II” prezentowanej w kilku miastach Polski. Była to ekspozycja prac włoskiego fotografa Arturo Mari. Zdjęcia Jana Pawła II (80 zdjęć osobistego fotografa Papieża, ukazujących podróże Papieża po Europie) ze słowem (fragmenty Adhortacji Apostolskiej „Ecclesia in Europa”).

Wystawa „Myśląc Europa. Europejskie pielgrzymowanie Jana Pawła II”

Firma Natalia Gold uczestniczyła również w organizacji „Legnickiego Roku Jana Pawła II” (od 2 kwietnia 2006 roku do 2 czerwca 2007).