Polityka prywatności strony internetowej
NATALIA GOLD

I. WSTĘP
W celu ochrony Twojej prywatności i przekazania informacji dotyczących  przetwarzania Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności. Dostosowaliśmy ją do standardów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

ADMINISTRATOR
Korzystając ze strony internetowej https:/nataliagold.pl, Administratorem Twoich danych osobowych będzie Józefem Czerniejewskim, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Gold Józef Czerniejewski z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Tadeusza Kościuszki 18A, NIP 1230000748, REGON 006374322.

KONTAKT
Kontakt z Administratorem można nawiązać wysyłając list na adres: Natalia Gold Józef Czerniejewski, ul. Tadeusza Kościuszki 18A, 05 – 500 Piaseczno lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@nataliagold.pl

II. DANE OSOBOWE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA

KONTAKT NA STRONIE

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem danych poprzez wypełnienie zakładki na stronie internetowej, żeby sprawdzić dostępność danego produktu w naszych salonach.
W tym celu należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych za pomocą tej zakładki jest obsługa Pani/Pana zapytania, archiwizacja Pani/Pana zapytań oraz analiza i statystka dotycząca zapytań. Ewentualnie, w zależności od treści Pani/Pana zapytania lub maila – celem Administratora danych może być również odpowiedź na Pani/Pana roszczenia lub zarzuty albo podnoszenie takich roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora danych, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, archiwizacja korespondencji, analiza i statystyka dotycząca zapytań lub obrona przed roszczeniami/ zarzutami albo dochodzenie takich roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora danych, a w zależności od treści zapytania/maila, także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

KORESPONDENCJA MAILOWA

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratora danych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłając maila do Administratora danych w sposób automatyczny przekazuje mu Pani/Pan swój adres e-mail, gdyż jest Pani/ Pan nadawcą wiadomości. W treści maila może Pani/Pan przekazać też inne dane osobowe.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych za pomocą e-maila jest prowadzenie z Panią/Panem korespondencji mailowej, archiwizacja Pani/Pana korespondencji oraz dotycząca jej analiza i statystka.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora danych, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana maila, archiwizacja korespondencji, analiza i statystyka dotycząca zapytań lub obrona przed roszczeniami/ zarzutami albo dochodzenie takich roszczeń (w zależności od treści maila). Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora danych, a w zależności od treści maila, także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana maila.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (Facebook, Instagram)

Administrator danych przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora danych prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – promowanie własnej marki.

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne, okresy przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy danych osobowych – odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych to:

1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – co do zasady konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Pani/Pana ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania),
6. prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator danych uzyskał dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy,
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Uprawnienia może Pani/Pan realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Administratorem wysyłając maila na adres: biuro@nataliagold.pl.

Administrator danych nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych, w tym nie jest wobec Pani/ Pana podejmowana decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która wywoływałaby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała.

IV. PLIKI COOKIES, LOGI SERWERA

Administrator danych wykorzystują pliki cookies w celu dopasowania Strony internetowej do Pani/Pana potrzeb. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. smartfonie lub komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora danych. Pliki cookies samodzielnie nie zawierają danych osobowych, które mogłyby Panią/Pana bezpośrednio zidentyfikować.

Podczas Pani/Pana pierwszej wizyty na stronie internetowej, na dole Strony zostanie Pani/Panu wyświetlona informacja o korzystaniu przez Administratora danych z plików cookies. W każdej chwili może Pani/Pan zmodyfikować ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.

Strona wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Strona wykorzystuje także cookies podmiotów trzecich (tj. pliki cookies Google).

Wśród plików cookies własnych i zewnętrznych, wyróżnić trzeba pliki cookies wymagane, czyli takie które są niezbędne, aby mogła Pani/Pan poruszać się na stronie internetowej oraz funkcjonalne, czyli takie, które pozwalają lepiej dopasować stronę do Pani/Pana zachowań. Wyłączenie stosowania tych plików może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.

Odwiedzając stronę internetową, Pani/Pana urządzenie przesyła zapytanie do serwera, na którym przechowywana jest strona. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są one zapisywane w połączeniu z Pani/Pana danymi osobowymi, więc nie służą identyfikacji. Ich zadaniem jest pomoc Administratorowi danych w ulepszaniu strony internetowej.