Nasze osiągnięcia

Należymy do najbardziej utytułowanych firm w branży złotniczej w Polsce. Właściciel naszej firmy, Mistrz Rzemiosła Artystycznego, Józef Czerniejewski uzyskał na przestrzeni lat ponad 130 prestiżowych nagród i wyróżnień w konkursach na płaszczyźnie artystycznej i gospodarczej.

Ukoronowaniem jego osiągnięć jest tytuł „Mistrza Rzemiosła Artystycznego” nadany przez Ministra Kultury i Sztuki w roku 1987.

Józef Czerniejewski jest również bardzo zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną a w zarządzaniu firmą kieruje się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyjmuje odpowiedzialność nie tylko za stwarzanie stabilnego środowiska pracy, lecz także za rozwój społeczności lokalnej oraz wspieranie środowiska rzemieślniczego.

 

otrzymane nagrody


wręczenie nagrody